שורשי אויר - ט"ו בשבט תשפ"ד

קישור לחוברת - שורשי אויר ט"ו בשבט תשפ"ד

בלב החורף מגיע אלינו חג האילנות והטבע, ומפציר בנו לאחוז בתקווה - תקווה ללבלוב, לפריחה, תקווה שנראה פירות לעמלנו.

היכולת להביט קדימה נבחנת השנה ביתר שאת - האם נוכל לנטוע עתיד עבורנו ועבור הדור הבא? האם נצליח לצמוח, אף שחשנו שהאדמה נשמטת מתחת לרגלינו? עד כמה עמוקים השורשים שלנו וכיצד הם יכולים להמשיך ולהזין אותנו ואת עמידתנו בעולם?

מתוך מציאות זו אנו מציעים השנה תוספת חדשה לסדר ט"ו בשבט, בו ניתן מקום לבני האדם, המגלים כוחות גנוזים בתוך סביבתנו הצמאה למים חיים ומבקשת שורש, ולאותם שמתייצבים בשאלה, בתפילה ובתביעה אל מול השמים, אל מול הרוח.

ארבע כוסות סדר ט"ו בשבט שלנו ינועו ברוח, בין מים ואש, לפי מילותיו של יענקל'ה רוטבליט בשירו רואים רחוק רואים שקוף - "בן אדם כעץ שתול על מים, שורש מבקש, בן אדם כסנה מול השמים, בו בוערת אש".
בכל חלק של הסדר נברך על היש ונבקש משאלה לעתיד, נשמח על הקיים, נציין את שאבד ואנו מתגעגעים אליו, נודה על פירותינו ונשזור תקווה עדינה לעתיד.

המקורות שבסדר שלנו מזמינים אותנו לקרוא וללמוד איתם, לשוחח ולהוסיף עליהם משלנו. שילבנו בתוכם יצירות של תושבי הנגב המערבי, סלעית לזר מקיבוץ סעד, אלדד אנדן וישראל נטע מקיבוץ בארי, בתפילה לחזרתם לביתם ולשדותיהם בקרוב.

שיהיו לנו שורשי אוויר לנשימה, לצמיחה ולהתפתחות.

קישור לחוברת - שורשי אויר ט"ו בשבט תשפ"ד
ט"ו בשבט שמח!