בית מדרש גליל

בית מדרש גליל נועד לחבר אנשי חינוך, מורי דרך, סטודנטים ואחרים לזהותם היהודית-ישראלית דרך מפגש עם הגליל על כל רבדיו. התוכנית מזמינה לעיסוק בנושאים כגון שוליים ומרכז, גבולות והגדרות, מעורבות והתערבות, שייכות והשתייכות וחוץ ופנים, דרך מפגש אישי וקבוצתי עם אתרים מגוונים בגליל.

המשך קריאה ←

בית מדרש גליל מציע מפגש עם הגליל ליצירת שיח חי ומפרה.

  • למידה בית-מדרשית בין קירות בית המדרש ובסיורי שטח, לשם מפגש עומק עם המקום ורבדיו: היסטוריה, גיאוגרפיה, חברה ותרבות.
  • יצירת 'שיח זהות' לבירור והבנה של זהותנו האישית, החברתית והלאומית, ואת הקשר ביניהם.
  • חוויה המזמנת נגיעה בהתנגשות ערכים ומתן פשר לחוויות אלה.
  • לימוד המביא לידי מעשה, כנושא תקווה לתיקון.

 

כל יום בתוכנית מוקדש לנושא מוגדר וכולל לימוד פעיל ועצמאי, סיור באתרים, למידה מהשטח בדרכים חדשניות, מפגש עם דמות, ועיבוד אישי וקבוצתי.
נושאי התוכנית: שוליים ומרכז, גבולות והגדרות, מעורבות והתערבות, שייכות והשתייכות, חוץ ופנים, ועוד.
התוכנית מודולרית ותותאם לפי דרישה – יום אחד / סדרה / קבוצה מתמשכת בת 12 מפגשים.
בחלק מתוכנית בית מדרש גליל, מדרשת חנתון מציעה את תוכנית חוצה גליל
לפרטים: echannaton@echannaton.org