חיים משותפים

אזור הגליל מאופיין במגוון אוכלוסיות החיות זו לצד זו: יהודים – חילונים ודתיים, ערבים – נוצרים ומוסלמים, ועוד מגוון רחב של מגזרים וקהילות. בזכות גיוון האוכלוסייה אזור הגליל מהווה מרחב עם פוטנציאל אדיר לסכסוכים וחיכוכים מחד, אך גם ליצירת חיבורים ולקירוב לבבות בין הקבוצות השונות החיות בישראל.

מדרשת חנתון פועלת ליצירת מרקם משותף של חלקי החברה הישראלית, מתוך תפיסה יהודית, פלורליסטית ליברלית ורב-גונית המבינה כי שאלת הזהות של הפרט ושל הכלל היא שאלה קיומית לחברה בישראל ולמדינת ישראל.

אנו מבקשים להפוך את הגליל למרכז החיים המשותפים בישראל, תוך השמעת קול רבגוני חזק וצלול הנטוע במסורת היהודית, הנוצרית והמוסלמית והשיח הערכי הומניסטי. אנו מקווים שמסר זה ישמש השראה לתושבי הגליל והארץ כולה ולגיבוש ערבות הדדית בחברה הישראלית על כל גווניה.

חזון

חיזוק הקשרים הבין-דתיים בין האוכלוסיות בגליל לשם גיבוש ערבות הדדית ובניית גשרים בין חלקי החברה הישראלית על כל גווניה, עדותיה ודתותיה.

יעדים

● הקמת מנהלת שכנות אזורית שכוללת מנהיגות מקומית, דתית וחברתית, שתוביל לאחריות משותפת ושיח משותף באזור
● הקמת בית מדרש למפגש ולימוד בין דתי
● יצירת ממשקי עבודה מול מנהלי ארגונים חברתיים וחינוכיים במרחב