תיירות חינוכית

אנו מזמינים אתכם - קהילות, קבוצות מנהיגות, א/נשי חינוך וצבא, רבות ורבנים וכל המתעניינים - לבוא אלינו לביקור ולחוות ממגוון הפעילויות החינוכיות שאנו מציעים: סיורים, שיעורים, הרצאות, מפגשים ולימוד משותף.

לפרטים נא לפנות לבשמת - echannaton@echannaton.org