אודות

מדרשת חנתון היא מרכז גלילי פתוח ומעמיק, וחממה למנהיגות ציונית-הומניסטית המחויבת למעשה; מובילה בסוגיות של זהות יהודית-ישראלית כפרטים, כחברה וכמדינה דמוקרטית.

מטרתנו היא ליצור מרקם משותף של חלקי החברה הישראלית, מתוך תפיסה יהודית מסורתית, רב-גונית והומניסטית. אנו עושים זאת על ידי יצירת לימוד חווייתי לפיתוח רוח האדם, טיפוח אקטיביזם ומנהיגות צעירה. לשם כך אנו מציעים תוכניות חינוך ארוכות טווח לצעירים ולבוגרים, מהארץ ומהתפוצות.

המרכז נוסד בידי התנועה המסורתית וקיבוץ חנתון, והוא פועל כמרכז עצמאי הפונה לחברה הישראלית ולעם היהודי על שלל רבדיו.
אנו רואים עצמנו כחוליה בשרשרת היצירה היהודית המתחדשת בגליל זה אלפי שנים, ומתייחסים למיקומנו בגליל כ"חומר יצירה" שבו אנו מבקשים לעסוק, לחנך ולפעול. בתוך כך אנחנו פועלים עם שכנינו בגליל, משלל הדתות והעדות, כדי ליצור חברה טובה ואנושית יותר.