Lead to inclusion

תוכנית הכשרה לשילוב והכללה של א/נשים עם מוגבלויות בתוכניות חינוכיות

מדרשת חנתון ופאראטרק מזמינות אתכם לתוכנית הכשרה ייחודית לשילוב והכללה של א/נשים עם מוגבלויות בתוכניות חינוכיות, בה נלמד איך לנהל תהליך שילוב והכלה מיטבי.

מטרת התוכנית לקדם שילוב במרקם החיים בחברה הישראלית, והיא מיועדת לצוותים של תוכניות חינוכיות.

Read More →

מכינת חנתון ופאראטרק עוסקים במשך שנים בתחום השילוב וההכללה של א/נשים עם מוגבלויות בתוכניות חינוכיות. שני הגופים עוסקים בהכללה באופן הוליסטי ומאמינים שכדי לייצר זאת בהצלחה יש ללמוד שפה חינוכית מתאימה.

התוכנית מחוללת שינוי תפיסתי וחברתי רחב.

  • נלמד כיצד לאפשר השתלבות טבעית ושוויונית של משתתף עם מוגבלות
  • נעמיק את הבנת הצרכים של משתתפים עם מוגבלות
  • נחקור את התהליך שעוברת הקבוצה בהשפעת השילוב וההכללה

ההכשרה משלבת לימוד חוויתי בשיעורים, מעגלי שיח, מפגשים שונים ויציאה לשטח.

למי? לצוותי תוכניות חינוכיות

איך? שני ימי הכשרה ויום ליווי נוסף לאחר התנסות מעשית

היכן? במדרשת חנתון

לפרטים והזמנת הכשרה: בשמת - echannaton@echannaton.org