Preparation for the IDF

"המפקד אחראי לא רק לאימונו הצבאי של החייל אלא גם לעיצוב דמותו הרוחנית" דוד בן גוריון

במכינת חנתון רואים ערך רב בהכנה ראויה לשירות משמעותי בצה"ל. מנקודת המבט שלנו שירות בצה"ל הוא זכות גדולה, ושירות משמעותי הוא שירות שבו המשרת נותן את כולו בכל מקום ותפקיד שבו הוא נדרש.

ההכנה לצבא במכינה כוללת הכנה פיזית והכנה נפשית וערכית, ומובילים אותה שני צוותי חניכים וחניכות. מדריך כושר גופני מוסמך מלווה את ההכנה הפיזית ביחד עם הצוות. ההכנה הנפשית-ערכית מתמקדת בפיתוח כישורי חיים ותחושת מסוגלות. בשיעורי ההכנה לצבא מכירים את מאפייני השירות, עוסקים בסיבות העומק לשרת בצה"ל ובסוגיות של צבא ומוסר, ומסיירים באתרי מורשת קרב. במהלך השנה פוגשים בוגרי מכינה המספרים על שירותם.