Studying in the Mechina

הלימודים במכינה מתרכזים ביהדות, ציונות והומניזם מתוך אמונה שהם משלימים אחד את השני וחשובים לסיפור המשותף שלנו כעם.
יהדות - מרצים מכל זרמי היהדות - מבוא לארון הספרים היהודי, מחשבת ישראל, תלמוד, בית מדרש ועוד..
ציונות – הגות והוגים ציונים, החברה הישראלית, היסטוריה של ארץ ישראל, תולדות הסכסוך היהודי/ערבי, אירועים מכוננים בחברה הישראלית חברה וכלכלה ועוד...

הומניזם – פילוסופיה כללית ופוליטית, מגדר, לימודי סביבה ואקלים, מהפכות בהיסטוריה, הומניזם ועוד.

הלימוד מתקיים באמצעים מגוונים, כמו לימוד בית מדרשי, סדנאות, לימוד חווייתי לצד לימוד עיוני מעמיק של שאלות הליבה לנו כאזרחי מדינת ישראל היום.

בכל הלימודים מושם דגש על תהליך אישי. התהליך בא לביטוי במשבצות של ביוגרפיות אישיות, שיחות אישיות והגדרת מטרות והזדמנויות. במסגרת קבוצה קטנה מתנסים בתקשורת מקרבת ומתאמנים בשיח דיאלוגי קשוב.