תוכנית לתלמידי רבנות

התוכנית מיועדת לתלמידי רבנות מתנועות שונות המגיעים לישראל לשנת לימודים, כמו גם לתלמידי רבנות בישראל.

התוכנית נמשכת כארבעה שבועות, כולל סופי שבוע, במהלכם המשתתפים מעמיקים בסוגיות ישראליות עכשוויות, כפי שהן משתקפות במרחב הגלילי.

חשיפת ייחודו ההיסטורי, החברתי והגיאוגרפי של הגליל, מתוך לימוד מעמיק ורבגוני, מהווה חידוש ופקיחת עיניים. המשתתפים בתוכנית מתמלאים השראה לקראת תפקידם במנהיגות קהילתית ולהתמודדות עם אתגרי הזמן והחברה בישראל.

המשך קריאה ←

התוכנית בנויה מסדרות, אשר כל אחת מהן מוקדשת לנושא מסוים:

  • המעבר ההיסטורי של הנהגת החברה היהודית לגליל
  • יזמות ומנהיגות יהודית-ישראלית במרחב הקהילתי
  • החברה הישראלית ואתגריה, מנקודת מבט של יישובי הפריפריה
  • חיים משותפים - יהודים וערבים בגליל

כל סדרה כוללת סיור באזור הגליל, הרצאות ושיעורי אורח, לימוד בית מדרשי ודיונים, ומפגש עם יזמות אקטיביסטית.

בנוסף, משתתפי התוכנית לוקחים חלק בימי "חשבון נפש" המתקיימים בימים הנוראים במכינת חנתון, נהנים מפעילות הפגתית בערבים וכן זוכים לליווי תהליכי כיחידים וכקבוצה.

ערך מוסף לתוכנית הוא הקשר ההדוק עם קהילת חנתון, המארחת את הקבוצה בשבתות בתפילות בבית הכנסת השוויוני, באירועים בקהילה ובארוחות בבתי המשפחות. כך נוצרת היכרות בלתי אמצעית עם קהילה מעוררת השראה - פלורליסטית-מסורתית בת זמננו.

לפרטים נוספים: echannaton@echannaton.org